Article - VNA125

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರವವರು ಯಾರು?

29/08/2016


Download Article Share to facebook View Comments2694 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • H. Suvarna kulkarni,Bangalore

    11:07 AM, 24/08/2017

    ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಇಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಿದ್ದಲು ನೀವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧ್ವನಿ ಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
  • Vishwanandini User,

    1:21 PM , 22/08/2017

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ