Article - VNA221

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಆಚರಣೆ

04/02/2017


Download Article Share to facebook View Comments2953 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Gopalakrishna,Kampli Ballari

    6:24 PM , 22/01/2018

    ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ತರ್ಪಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ತಮಗೆ ಅನಂತ ನಮನಗಳು.ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ತಾವು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದೀರಿ.ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳಿಗೆ.