Prashnottara - VNP110

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಜಸ್ವಲೆಯಾದರೆ, ಜನನ-ಮರಣಗಳಾದರೆ ಯಾವ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವದು?


					 	

ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳಿಯದ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯದೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ರಜಸ್ವಲೆಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಗೆ ಹಾಕುವದು ತಿಳಿಸಿ. — ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ. ಬೆಂಗಳೂರು.


Download Article Share to facebook View Comments
4221 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Badarinath,Mysuru

  5:07 PM , 09/11/2019

  ಅಚಾರ್ಯರೆ ನಮೋ ನಮಹಃ: 
  
  ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈನೆರೆದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಾ. (ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ)
  
  ಅನೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
 • Bhagavantharao karnam,

  10:50 PM, 13/12/2017

  What is the episode in which why kanva maharsi cursed Vayudeva?
 • ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕೃ. ಪುಣ್ಯವಂತ.,

  8:47 AM , 29/10/2017

  ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರದಿದ್ದ ವಿಷಯ
 • Giriraja kumsi Nadig,

  7:18 PM , 26/10/2017

  Very authoritative and authentic information. GIRIRAJA
 • Gopalakrishna,

  7:07 PM , 26/10/2017

  Atyanta sukta salahe.Achryarige dhanyavadagalu.