Prashnottara - VNP121

ಯಾವ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಿತೃಕಾಯರ್ಯವನ್ನು (ತಿಲ ತರ್ಪಣ/ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ) ಕತೃಗಳೇ ನದಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾ... ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಧಿ ವಿದಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. — ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತೀವರ್ಷ ಮಾಡುವ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು, ಮಹಾಲಯಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು , ಮಾಸಿಕಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುವದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಂತಾನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸತ್ತ ದಿವಸದಿಂದ ಸಪಿಂಡೀಕರಣದವರೆಗಿನ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬಾರದು. ತೀರ್ಥಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೊರೆತಾಗ ಅವರು ದೊರೆತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಗೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಬಹುದು. ತರ್ಪಣದ ಕುರಿತು — ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಶ್ರಾದ್ಧಗಳ ತರ್ಪಣವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬಹುದು. ನದಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ತರ್ಪಣ ನೀಡುವದು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಕರ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತಂಪನೆಯ ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ನೀಡಿದರೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. “ಶೀತಲಾಸು ಚ ತೋಯಾಸು” ಪ್ರತೀನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಪಿತೃತರ್ಪಣವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಬಹುದು. ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಖಂಡಿತ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ (ಇನ್ನೂ ಪೂಜಾನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ) ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ


Share to facebook View Comments
719 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ,Bangalore

  9:24 PM , 28/05/2018

  ತುಂಬಾ ದನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಾದ್ಯವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ‌.
 • Murali SL,

  7:28 PM , 25/05/2018

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು
  
  ದಯವಿಟ್ಟು ಷಣ್ಣವತಿ ಶ್ರಾದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.
  
  ಮುರಳಿ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಾಣ
  ಬೆಂಗಳೂರು

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಸಮಯ ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. 
 • Arun Kumar M N,

  6:57 PM , 25/05/2018

  Useful
 • Arun Kumar M N,

  6:57 PM , 25/05/2018

  Useful