Prashnottara - VNP136

ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವರೋ. ಪ್ರತಿಮೆಯೋ?


					 	

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಪಂಡರಾಪುರದ ಪಾಂಡುರಂಗನನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೊ ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ಮೂತಿ೯ ಎಂದು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕೆ ? ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಇಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಪಂಢರಪುರದ ವಿಠ್ಠಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ. ದೇವರಲ್ಲ. ದೇವರು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಾವು ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ದೇವರ ಶರೀರ ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು. ನಾಶರಹಿತವಾದದ್ದು. ನಾವು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು. ಜಡವಾದದ್ದು. ನಾಶ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಹೊರತು, ಪ್ರತಿಮೆಯೇ ದೇವರಲ್ಲ. ವಿಠ್ಠಲನ ಪ್ರತಿಮೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದರಿಯ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಮೆ, ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪ್ರತಿಮೆ, ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ದೇವರಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಒಳಗೆ ದೇವರು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾಶಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಲಿಂಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಕಲ ಲಿಂಗಗಳು, ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ದೇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರವಿದೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರವೂ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಈ ದೇವತೆಗಳೂ ಸಹ ಕೇವಲ ಅಪ್ರಾಕೃತಶರೀರದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. — ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ದೇವರ ಶರೀರದ ಕುರಿತ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ 75 ನೆಯ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. [VNU579 ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ - 01 Folder ] ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಶಯಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ತತ್ವ ಪರಿಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. http://vishwanandini.com/fullupanyasa.php?serialnumber=VNU579


Play Time: 04:01, Size: 5.30 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2411 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Mahadi Sethu Rao,Bengaluru

  10:28 AM, 14/06/2019

  GOOD INFORMATION GURUJI.
  HARE KRISHNA.
 • Vishwanandini User,Bangalore

  1:13 PM , 07/12/2018

  Dhanyavadagalu.