Prashnottara - VNP138

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತತೀರ್ಥರ ಚರಮಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ


					  	

ನಮಸ್ಕಾರ. लक्ष्मीकान्तगुरुं वन्दे लक्ष्मणार्यमहं सदा। रक्षितान् स्वेन कुर्वाणं लक्ष्मीशान् भिक्षुकानपि।। अहं भिक्षुकानपि लक्ष्मीशान् कुर्वाणं,सदारक्षितान्, लक्ष्मीकान्तगुरुं वन्दे लक्ष्मणार्यं ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? केन रक्षितः ಮತ್ತು कः रक्षितः? स्वेन ಅಂದರೆ ಯಾರಿಂದ? ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನ. — ಶ್ಯಾಮ್


Download Article Share to facebook View Comments
2189 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment