Prashnottara - VNP147

ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡಬಹುದೆ?


					  	

ದೇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಎನ್ನುವದರ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಸ್ಮೃತಿಮುಕ್ತಾವಲಿಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯದ ನಿರೂಪಣೆ.


Play Time: 4:32, Size: 3.06 MB


Watch Video Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1613 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment