Prashnottara - VNP157

ಗ್ರಹಣ ಸಂಕಲ್ಪ


					  	

ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ದಾನ, ಧ್ಯಾನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ.


Play Time: 07:18, Size: 2.68 MB


Download Article Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3398 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment