Prashnottara - VNP175

ಸತ್ತವರಿಗಳಲೇಕೆ?


					  	

ಸತ್ತು ಹೋದ ಬಾಂಧವರನ್ನು ನೆನೆದು ಅಳುತ್ತ ಕೂಡುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಏಕೆ ಹೇಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರನ್ನೂ ಹಾಕಬಾರದೇ? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸುಯಜ್ಞ ಎನ್ನುವ ರಾಜನ ಸಾವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ.


Play Time: 18:01, Size: 6.89 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1560 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • PRASANNA KUMAR MY,Shivamoga

    12:29 AM, 15/02/2020

    ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ದಲ್ಲೀ ಹೇಳಿದಿರಿ