Prashnottara - VNP208

ಕರ್ಮಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕ


					 	

ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ, ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಪರಮಾದ್ಭುತ ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿರಚಿಸಿ, ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ, ಆ ಗ್ರಂಥದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕ. ಇಡಿಯ ದಿವಸದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ದಿವ್ಯಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಯಃ ಸರ್ವಗುಣಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ । ಪ್ರೀಯತಾಂ ಪ್ರೀತ ಏವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಃ ಸುಹೃತ್।


Play Time: 4:48, Size: 5 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1368 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  2:18 PM , 26/02/2021

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • V. Sridharan,Chennai

  10:53 PM, 08/02/2021

  Namasaragalu
 • Sampada,Belgavi

  12:30 PM, 06/11/2020

  🙏🙏🙏🙏