Upanyasa - VNU011

06/09 ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ

13/05/2016

ವೇದವ್ಯಾಸರೂಪದ ಅವತಾರಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತವೇದಗಳ ಉದ್ಧರಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ - ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಭಾಗವತನ್ನು ವಿರಚಿಸಿದ ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 26 Minuts 10 Seconds

Size: 4.61 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4989 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • G.sundhararajan,Coimbatore

    8:14 PM , 09/07/2017

    👌