Upanyasa - VNU017

03/07 ನರಸಿಂಹಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ

16/05/2016

ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಹೊರಟ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಂಬವನ್ನು ಸೀಳಿ ಶ್ರೀಮನ್ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಅದ್ಭುತಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಳಿಯೇ ಅನಂದಿಸಬೇಕಾದ ಭಾಗ. 

Play Time: 31 Mins 04 Seconds

Size: 5.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3850 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • H N Ranganatha Rao,Bangalore

    7:57 PM , 17/05/2019

    ನೀವು ಸಜ್ಜನರ ಹಾಗೂ ಮಾದ್ವರ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.
  • H N Ranganatha Rao,Bangalore

    7:51 PM , 17/05/2019

    ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಕಟ ಆದಂತಾಯಿತು. ನೀವು ಸಜ್ಜನರ ಮಾದ್ವ