Upanyasa - VNU062

ಕರುಣಾಸಂಧಿ, ಪದ್ಯ 13-18

29/07/2016

ಹದಿಮೂರನೆಯ ಪದ್ಯದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಪದ್ಯದವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆ. 

Play Time: 31 Minuts 04 Seconds

Size: 5.39 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2142 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • VINEETA RAYASAM,BANGALORE

    3:55 PM , 28/11/2017

    ಗುರುಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಪದ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಕರ್ಣಾನಂದವಾಯಿತು