Upanyasa - VNU070

02/21 ಬ್ಯಾಸರದೇ ಭಜಿಸಿರೋ

26/01/2017

ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಸರದೇ ಭಜಿಸಿರೋ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ದೇವರನಾಮ. ಈ ಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲವಿಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 09:59

Size: 1.75 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2374 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment