Upanyasa - VNU071

03/21 ದೇವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬಂದ

26/01/2017

ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವ ನಾರದರನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಣ ಬೇಡುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಕಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 38:57

Size: 6.72 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2331 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment