Upanyasa - VNU074

06/21 ಮೂಗುತಿ ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೇ ಬಂತು

29/01/2017

ಸರಸ್ವತಮ್ಮನವರಿಂದ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದನ್ನು ನಾಯಕರ ಬಳಿಗೇ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 08:26

Size: 1.48 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2044 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment