Upanyasa - VNU077

09/21 ನಾಯಕರು ದಾಸರಾದರು

30/01/2017

ಮಗನ ಮುಂಜಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಣ ಕೇಳಲು ಬಂದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎನ್ನವದನ್ನು ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಯಕರು ಮನಗಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲೋಭಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸರಾದ ಘಟನೆಯ ಮಂಗಳ ಘಟನೆಯ ವಿವರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 12:53

Size: 2.25 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2687 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment