Upanyasa - VNU079

11/21 ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಮೇಲಿನ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ

31/01/2017

ಶ್ರೀಪುರಂದರದಾಸರು ರಚಿಸಿರುವ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯಃ ಮೊದಲನೆಯ ನಿಂದಾಸ್ತುತಿ — ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಮನೆ ಬಂದ್ಹೊಕ್ಕನಮ್ಮ ಎನ್ನುವದು. ಲೋಕದ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನಗಾಣಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಕೃತಿ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ

Play Time: 29:40

Size: 5.13 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3501 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment