Upanyasa - VNU082

14/21 ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ

02/02/2017

ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರೇ ದಾಸರಾಯರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ರಚನೆ — ದಾಸರೆಂದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರಯ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 11:36

Size: 2.03 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1413 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment