Upanyasa - VNU084

16/21 ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ

02/02/2017

ರಂಗ ಕೊಳಲನೂದಲಾಗಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಕೃತಿ. ಕೆಲವರು ಇದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವೇಂಕಟದಾಸರ ರಚನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರದೇ ಕೃತಿ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 23:33

Size: 4.08 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5915 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment