Upanyasa - VNU162

BV27 ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಅರ್ಥದ ಚರ್ಚೆ - 02

21/09/2016

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ “ಮಿಥ್ಯಾಯಾಃ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಚ” ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ  ಎರಡನೆಯ ಭಾಗವಿದು. 

Play Time: 24:01

Size: 4.19 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2916 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jayanthi,Bangalore

    9:33 AM , 03/09/2017

    Madvacharya is the great Hari sarvottama, vayu jeevottama