Upanyasa - VNU172

02/08 ನಾಸ್ತಿಕರ ವಾದಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

05/06/2016

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರಬೇಕು. ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದರೆ ಗೋಡೆ ಸೂರು ಇಲ್ಲದ ಮನೆ! ನಾಸ್ತಿಕರ ವಾದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೇಖನ - VNA172

Play Time: 25 Minuts 50 Seconds

Size: 4.59 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
6468 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment