Upanyasa - VNU180

SS01 — ಸದಾಚಾರದ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳು

22/06/2016

ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರದ ಪಾತ್ರವೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಾಚಾರದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳು —

VNA180
VNA013 

Play Time: 28 Minuts 37 Seconds

Size: 4.98 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3774 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Vikram Shenoy,Doha

    10:56 AM, 25/09/2019

    ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ..🙏🙏