Upanyasa - VNU205

MV05 ಭೀಮಾವತಾರದ ಕಥೆ.

28/09/2016

ಭೀಮಾವತಾರದ ಕಥೆ. 

Play Time: 47:07

Size: 8.24 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4021 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Rakesh,Bangalore

  4:50 PM , 17/02/2021

  Acharyare, adbhuta vishayagalu tilisikottidiri. 45 ne shloka dinda 55ne slokada varnane idralli miss aagirbeku anisutide.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. 
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:00 PM, 07/09/2017

  ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.ಭೀಮಶೇನದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಷದ ಸಂಗ್ರಹ, ದುಃಖದ ಮನೆಗೆ ನಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ದು etc. 
  ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಅಂಕಿತ ಆನಂದ ಎಂಬುದಾ? ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.