Upanyasa - VNU209

MV09 ಶ್ರೀ ಮಧ್ಯಗೇಹಾರ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

02/10/2016

ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಂತಹ, ಶ್ರೀಮಧ್ವಾನುಜಾಚಾರ್ಯರಂತಹ ಪುತ್ರರತ್ನಗಳು ಜನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವದರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. ಈಗ ತಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ, ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿ. 

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 9ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

Play Time: 61:05

Size: 11.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3132 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • T venkatesh,Hyderabad

    8:21 AM , 23/12/2018

    Exhaustive definition of an ideal married couple.
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    3:03 PM , 08/09/2017

    ಮದ್ದಿಗೇಹಭಟ್ಟರ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ವ ಅದ್ಭುತವಾದ ದ್ದು.ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ದ್ದೀರಿ.ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.