Upanyasa - VNU212

MV12 ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ

02/10/2016

ದ್ವಿತೀಯಸರ್ಗದ 30ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 34ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 39:02

Size: 6.85 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1850 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    5:39 PM , 09/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ್ತು ಅದ್ಭುತ. ಪಿಜಕದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಗೆ ಬರುವ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಜಿಗ.