Upanyasa - VNU219

MV19 ಗುರುಪುತ್ರನ ಖಾಯಿಲೆ ಪರಿಹಾರ

02/10/2016

ತೃತೀಯಸರ್ಗದ 53ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 56ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

Play Time: 30:19

Size: 5.35 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2203 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    10:39 PM, 10/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಮುಕ್ತ ವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ನ್ನು ಮುಕುಂದ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯರೆ.