Upanyasa - VNU226

MV26 ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರ ಜನನ

02/10/2016

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 26ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

Play Time: 37:27

Size: 7.88 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2817 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • ಸುದರ್ಶನ ಶ್ರೀ. ಲ.,ಬೆಂಗಳೂರು

  9:42 PM , 23/09/2018

  ಪೂರ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಂದಿಲ್ಲ 🙏 ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ
 • PRASANNA KUMAR N S,Bangalore

  1:46 PM , 28/11/2017

  ಇಂತಹ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ, ಹೃದಯವನ್ನ 
  ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ, ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ 
  
  ವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:44 AM, 12/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಭರಿತ ಪ್ರವಚನ
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:44 AM, 12/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಭರಿತ ಪ್ರವಚನ
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:44 AM, 12/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಭರಿತ ಪ್ರವಚನ