Upanyasa - VNU228

MV28 ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ

02/10/2016

ಚತುರ್ಥಸರ್ಗದ 32 ಮತ್ತು 33ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 23:24

Size: 4.18 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2746 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    9:42 PM , 12/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಪ್ರಣವದ ಪರಿಚಯ ಇಂದಿನ ಶ್ರವಣ ದಿಂದ ಆಯಿಥಮತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.