Upanyasa - VNU239

MV39 ಲಿಕುಚಯತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

02/10/2016

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 50:40

Size: 8.88 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2222 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    11:17 AM, 17/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಸ್ಥಾಪನೆಮಾಡಿದ ಕಾಲದ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವರಣೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆಶಧನ್ಯವಾದಗಳು