Upanyasa - VNU240

MV40 ಪಯಸ್ವಿನೀ ತೀರಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆ

02/10/2016

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 30ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 34ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 40:01

Size: 7.04 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3328 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  4:29 PM , 30/11/2020

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  1:06 PM , 18/09/2017

  ಅಲ್ಪಮತಿ,ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನ ನನ್ನದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅನುಗ್ರಹಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.ಸರ್ವಥಾ ಅಹಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಿಲ್ಲ.ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಶ್ರವಣದಿಂದ ನರನಾಡಿಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೀವೆ.
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  12:56 PM, 17/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಂದ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದು ಹೇಗೆ? ಮೂನ್ನೂರುಕೊಡಹಾಲು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಣ್ಣು ಮೆದ್ದು ಎಂದು ವಾದಿರಾಜರು ಅವತಾರ ತ್ರಯಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ದ್ದಾರೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲ. 
  
  ಮುನ್ನೂರು ಕೊಡದ ಹಾಲು, ಸಾವಿರಾರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದದ್ದು ಗೋವೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡನೆಯ ಬದರೀಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ. ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಹತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.