Upanyasa - VNU244

MV44 ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ

02/10/2016

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 47ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

Play Time: 35:08

Size: 6.20 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2601 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  8:02 PM , 30/11/2020

  🙏🙏🙏🙏🙏
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  12:57 PM, 18/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.ಶ್ರೀ ಮುಷ್ಣದಲ್ಲಿ ದಂಡತೀರ್ಥವಿದೆ.ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಕುಳಿತಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದದ್ದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಶ್ರೀಮುಷ್ಣದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮುಷ್ಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.