Upanyasa - VNU245

MV45 ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ಪಯಸ್ವಿನೀ ತೀರಕ್ಕೆ

02/10/2016

ಪಂಚಮಸರ್ಗದ 48ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 52ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದನೆಯ ಸರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

Play Time: 56:45

Size: 9.93 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2692 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    7:33 AM , 01/12/2020

    🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    7:54 PM , 18/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. "ಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಗಳುಂಟು"ಎಂದು ವಿಜಯದಾಸರು ಚಕ್ರಾಬ್ಜಮಂಡಲ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ಇದರಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೆ?