Upanyasa - VNU248

MV48 ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅರ್ಥ

02/10/2016

ಷಷ್ಠಸರ್ಗದ 3ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ.

Play Time: 59:49

Size: 10.46 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3320 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  7:21 PM , 02/12/2020

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
 • ಸುದರ್ಶನ ಶ್ರೀ. ಲ.,ಬೆಂಗಳೂರು

  6:23 PM , 19/10/2018

  ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಿಗೆ ‌ಇದೇ ಅರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ
  
  ಸತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದಾಗಲೋ 
  (ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ರಹಿತ)
  
  ಅಥವಾ 
  
  ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗಲೋ?
  (ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಹಿತ)

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಬೇಕು. 
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  1:21 PM , 19/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಸುರವರಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಮುನಿಗೆನಮೋನಮಃ