Upanyasa - VNU251

MV51 ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆ

02/10/2016

ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದೀದೇವಿಯರಿಗಿದ್ದ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಕುರುಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದುರವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ದಿವಸ ಸಭೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಮಸೇನ ಎದ್ದುನಿಂತು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪೂರ್ವಭೀಮರಾದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರೂ ಸಹ ವೇದಗಳಿಗೆ ಬಂದೊದಗಿರುವ ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಪರಮಮಂಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ. 

— ವಿಷ್ಣುದಾಸ ನಾಗೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ

Play Time: 48:10

Size: 8.45 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2746 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  10:47 AM, 21/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  3:27 PM , 09/08/2017

  ಗುರುಗಳೆ ಆ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತಿದ್ದೇನೆ.
  ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ದೊರಕಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾಥ೯ನೆ.