Upanyasa - VNU259

MV59 ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ವರ್ಣನೆ

02/10/2016

ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ದೂರದಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ

Play Time: 61:04

Size: 11.35 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3590 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  10:38 PM, 24/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  10:31 PM, 21/08/2017

  ಆದರೆ ಗುರುಗಳೆ ಕಲಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೆ
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:56 PM, 12/08/2017

  ಗುರುಗಳೇ
  ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಕಲಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗಲು ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಅಪೇಕ್ಷ ಪಟ್ಟದ್ದು ?
  
  ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರೆ ?
  
  ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದಲೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದುಯಾಕೆ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನನಲ್ಲವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 
  
  ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದ್ದು ಪರಶುರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ವೇದವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ. 
  
  ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣ, ಅವನಿಗೆ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಜ್ಞಾನೀ ಪ್ರಿಯತಮೋತೋ ಮೇ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಂಡವರ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಲಿದ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ.