Upanyasa - VNU265

MV65 ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ — 1

02/10/2016

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ರೋಚಕ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 56:32

Size: 9.89 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2563 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  11:00 AM, 27/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಈ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಸೊಬಗು ಪರಿಚಯ ವಾಯಿತು
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  1:52 PM , 19/08/2017

  ವಿಷಯಗಳ ವಿವರಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 
  ಬೇಕಾಗಿತ್ತು .ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಆದರೆ ರಸದ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೆ