Upanyasa - VNU266

MV66 ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ — 2

02/10/2016

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಗಳ ರೋಚಕ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.  

Play Time: 54:33

Size: 9.55 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2125 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    1:22 PM , 27/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ನೀವು ಹೇಳಿ ದಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಿಳಿದು ಈಕಾವ್ಯ ವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರವಚನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.