Upanyasa - VNU268

MV68 ಮಧ್ವ-ನಾರಾಯಣಸಂವಾದ

02/10/2016

ಮಹಾಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು, ನಾರಾಯಣದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ. 

ಪರಮಾತ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪರಮಪವಿತ್ರ ಆದೇಶದು ಕುರಿತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 31:16

Size: 5.53 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2485 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  11:11 AM, 11/12/2020

  ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  10:56 AM, 29/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಅಪೂರ್ವ ಸಂದರ್ಭ, ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿದೆ.ನಮೋನಮಃ
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  10:56 AM, 29/09/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಅಪೂರ್ವ ಸಂದರ್ಭ, ಅದ್ಭುತ ದಾಖಲೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ದಲ್ಲಿದೆ.ನಮೋನಮಃ