Upanyasa - VNU271

MV71 ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥರಚನಾಕೌಶಲ

02/10/2016

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಗುರುಗುಣಸ್ತವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಗ್ರಂಥರಚನಾಕೌಶಲದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನಂತಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕುರಿತ ಚಿಂತನೆಯಿದೆ. 

Play Time: 43:52

Size: 7.71 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2431 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    8:28 PM , 29/09/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ವಿದ್ವತ್ತು, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವದೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಈಗ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ‌‌‌ದಾಗಿದೆ.ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು.