Upanyasa - VNU272

MV72 ಶ್ರೀಮತ್ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

02/10/2016

ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯದ ಮಹಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಪವಿತ್ರವಚನಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

Play Time: 61:11

Size: 12.47 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2940 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    11:14 PM, 29/09/2017

    ನಮೋನಮಃ ನಮೋನಮಃ