Upanyasa - VNU275

MV75 ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ರೀತಿ

02/10/2016

ನವಮಸರ್ಗದ 27 ಮತ್ತು 28ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 38:59

Size: 6.86 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2531 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Jyothi Gayathri,Harihar

    7:50 PM , 12/12/2020

    ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏. ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಮದ್ವವಿಜಯ ಪ್ರವಚವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಷ್ಟೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕ ವೈಶ್ಯರು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡಬಹುದಾ?.ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು ತಪ್ಪಾದರೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ.
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    9:17 AM , 01/10/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ರಿಗೆ ನಮೋನಮಃ