Upanyasa - VNU276

MV76 ಅಚ್ಯುತಪ್ರೇಕ್ಷಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾನ

02/10/2016

ನವಮಸರ್ಗದ 29ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 38ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 57:11

Size: 10.00 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2137 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  12:56 PM, 01/10/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು. ಪರಸ್ಪರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ, ಅನುಬಂಧ ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ ತವಾಗಿದೆ.
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:48 PM, 23/08/2017

  ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಬಹುದೆ
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  12:47 PM, 23/08/2017

  ಗುರುಗಳೆ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ?