Upanyasa - VNU277

MV77 ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

02/10/2016

ನವಮಸರ್ಗದ 39ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 43ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

Play Time: 61:05

Size: 11.40 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3456 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jyothi Gayathri,Harihar

  12:02 PM, 13/12/2020

  ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 • Vishwanandini User,Bangalore

  4:55 PM , 11/12/2018

  ಗುರುಗಳೆ
  ಸಂಪೂಣ೯ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರಾಗಮತ್ತು ತಾಳದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಂಧಭ೯ದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದದ್ದಲ್ಲ...ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಧಭ೯ದಲ್ಲಿ ತೀಥ೯ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಂಧಭ೯ದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ...ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ?

  Vishnudasa Nagendracharya

  ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರದ ರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಎಂದು ಒಪ್ಪುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧಕವೂ ಇಲ್ಲ. 
 • Shantha.raghothamachar,Bangalore

  2:39 PM , 01/10/2017

  ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು.ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ, ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ