Upanyasa - VNU301

MV101 ತತ್ವೋದ್ಯೋತದ ರಚನೆ

02/10/2016

ದ್ವಾದಶಸರ್ಗದ 42ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 54ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಸರ್ಗ ಪರಿಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

Play Time: 61:01

Size: 10.69 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2458 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Shantha.raghothamachar,Bangalore

    12:32 PM, 22/10/2017

    ನಮಸ್ಕಾರ ಗಳು