Upanyasa - VNU316

MV116 ಸಾಂಖ್ಯರ ವಿಮರ್ಶೆ

03/10/2016

ಹಾಲು ತಂತಾನೇ ಮೊಸರಾಗುತ್ತದೆ. 

ನದಿಯ ನೀರು ತಂತಾನೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. 

ಕರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಂತಾನೇ ವಿಕಾರವುಂಟಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ,  ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವದು ನಿರೀಶ್ವರ ಸಾಂಖ್ಯರ ವಾದ. 

ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಈ ವಾದವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಂಖ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೇದಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆ  ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ.  ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

Play Time: 26:35

Size: 4.73 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
3390 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • GOPAL KRISHNA,Harihar

    6:03 AM , 29/12/2020

    ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 🙏🙏🙏🙏🙏