Upanyasa - VNU323

MV123 ಚಾರ್ವಾಕರ ಖಂಡನೆ

03/10/2016

ಚಾರ್ವಾಕರ ಖಂಡನೆ

ಅದ್ವೈತಿಗಳು ವೇದಗಳನ್ನು ಅತತ್ವಾವೇದಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವದರಿಂದ ವೇದಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ವೇದಗಳ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದವನ್ನುಘಿ, ಚಾರ್ವಾಕರ ಖಂಡನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Play Time: 16:45

Size: 3.03 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2506 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • No Comment