Upanyasa - VNU343

MV143 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದ ರಚನೆ

03/10/2016

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದ ಘಟನೆ

ಕೊಕ್ಕಡ ಎನ್ನುವ ಊರಿನಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಬಂದು ದಾರಿದ್ರ್ಯಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ತದುಃಖಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತಮಹಾರ್ಣವದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ತತ್ವರತ್ನಗಳ ಅನುಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Play Time: 39:54

Size: 7.02 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
5802 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Ranganatha D S,Bangalore

    12:06 PM, 10/07/2020

    ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತಾವು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.