Upanyasa - VNU345

MV145 ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯ

03/10/2016

ಆಚಾರ್ಯರ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯ

ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ವೈಷ್ಣವತ್ವವವನ್ನು, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಕರುಣಿಸುವ ಕರುಣಾಳುಗಳು ಎಂಬ ಮಹೋನ್ನತ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು, ಮಧ್ವವಿಜಯದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು. ಬಡವನಾದೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಶ್ರೀಮಂತನಾದೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುತ್ತಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ವಚರಿತ್ರೆಯ ಅಗಾಧತೆ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮಧ್ವಚರಿತ್ರೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದು, ಮಳೆಯನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದು, ಗುಡ್ಡದಂತಹ ಬಂಡೆಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದುಘಿ ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕುಲೋಕಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಅನಂತಜೀವನಿಯಾಮಕರಾದ, ಸಮಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಹಾತ್ಮ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಧ್ವಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ವಿನಯಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

Play Time: 16:28

Size: 2.98 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
4547 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
 • Jayashree Karunakar,Bangalore

  2:22 PM , 17/03/2018

  ನಾನದೆಂತು ವಣಿ೯ಸಲಿ
  ಗುರುವಿತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಯ ?
  
  ಮುಳುಗೇಳುತಲಿದ್ದೆ ಸಂಸಾರಸಾಗರದಲಿ....
  
  ಆವ ಪುಣ್ಯವ ನಾನಾವ ಜನುಮದಲಿ ಮಾಡಿದೆನೂ....
  ನಾನರಿಯೆ....
  
  ನಾನೇರಿದೆ ದೇವನಿತ್ತ 
  ಗುರುಕರುಣವೆಂಬ ನೌಕೆಯ....
  
  "ನಾನೇ" ಎಂಬೀ ಭಾವದಲ್ಲಿಹನು ಅಂತಯಾ೯ಮಿಯು....
  
  ಎಂಬರಿವನು ನೀಡಿದ
  ಗುರುವಿಗೆ ನಮನ.....🙏
  
  ಸೃಷ್ಟಿಕತ೯ನ ಕೖಯಲ್ಲಿಹ
  ಕುಂಚ ಮಾತ್ರ "ನಾನೆಂಬ"
  ಭಾವನಿತ್ತ ಗುರುವಿಗೆ
  ನಮನ...🙏
  
   ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪದುಮನಾಭನ ತೋರಿದ ಗುರುವಿಗೆ ನಮನ...🙏
  
  ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ದಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆಟುಕದ
  ದೇವನರಿವು ತೋರಿದ
  ಗುರುವಿಗೆ ನಮನ....🙏🙏🙏🙏
 • Ushadevi deshpande,Bangalore

  11:01 PM, 18/01/2018

  ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಗಳು , ಸಂರ್ಪಣೆಮಾಡುವ ಕೊಳ್ಳುವರೀತಿ ,ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ,ತಮ್ಮ್ ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೃದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತರುವಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕರಗಳು
 • Ushadevi deshpande,Bangalore

  10:24 PM, 18/01/2018

  .
 • Chethanaraj Rao M,Udupi

  8:36 AM , 27/10/2017

  ಆಚಾರ್ಯರೇ, delete ಮಾಡಿ ಪುನಃ download ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸರಿಯಾಯಿತು.
  ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
 • Chethanaraj Rao M,Udupi

  8:32 AM , 27/10/2017

  ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮನಗಳು.
  
  ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ play ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸುವಿರಾ?