Upanyasa - VNU349

01/04 ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

10/10/2016

ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾಕುಟುಂಬ ದಿವ್ಯಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಲಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಇದರ ಪಠಣವನ್ನು VNU348ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Play Time: 25:03

Size: 4.38 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
2635 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • Saranga,Bangalore

    2:38 PM , 08/04/2018

    Super /🙏🙏🙏🙏🙏🙏